Frivillig i Sierra Leone

Som projektkoordinator på Masanga Outreach leder du projektet i Sierra Leone.

Vi søger lige nu nye frivillige til udsendelse i Sierra Leone!

 

Som projektkoordinator for Masanga Outreach vil du blive udsendt i en periode af 1-6 måneders varighed, afhængig af, hvor i projektfasen vi befinder os.

Du sørger for koordinering og afholdelse af møderne i landsbyen, og arbejdsopgaverne omfatter alt fra helt lavpraktiske ting som arrangering af transport og tolke, til varetagelse af rollen som oplægsholder, motivator og ordstyrer. Derudover består en stor del af arbejdet som projektkoordinator i hele tiden at evaluere, nytænke og videreudvikle både projektstrategi og materiale.

For at kunne koordinere den sundhedsfaglige del af projektet er det nødvendigt at have en række sundhedsfaglige kompetencer, hovedsageligt i form af viden om og formidling af sundhedsfaglige emner og problemstillinger.
Udfordringerne ”on the ground” er mange og ikke kun af sundhedsfaglig karakter. Som projektkoordinator sidder man ofte selv med en masse gode ideer og initiativer til hvordan leveforholdene i landsbyen kan forbedres. Det kan derfor være svært at holde hænderne på ryggen og ikke påtage sig lederrollen, men i stedet fungere som vejleder og facilitator. Samtidig kræver det tålmodighed, tolerance og evnen til at tænke alternativt at samarbejde med mennesker med andre normer og traditioner og hvor 69 % er analfabeter.

En udsendelse med Masanga Outreach vil derfor udvikle dig både som sundhedsfremmer, lægefagling, underviser, organisator, sammarbejder, kommunikator og ikke mindst som menneske.

Læs mere om at bo og leve i Masanga her.

← Bliv frivillig

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)