Borgerkrig og ebolaepidemi

Fra 1991 til 2002 gennemgik Sierra Leone en voldelig borgerkrig, som efterlod landet i ruiner. Økonomien kuldsejlede, infrastrukturen blev voldsomt sat tilbage og både uddannelses –og sundhedssystemet blev ødelagt. Siden da har udenlandske NGO’er (Non Governmental Organizations) og lokale initiativer forsøgt at genopbygge landet, men på trods af dette er Sierra Leone fortsat et land med voldsomme udviklingsmæssige udfordringer. Sierra Leone er blandt verdens fattigste lande, hvor svangerskabsrelateret dødelighed er den højeste i verden og børnedødeligheden den næsthøjeste. Derudover er landet præget af fattigdom, mangel på sundhedspersonale, analfabetisme, troen på traditionel medicin samt ringe muligheder for lægehjælp til især kvinder og børn.

Efter borgerkrigen oplevede landet en periode med fred og mulighed for at udvikle sig i retning af bedre infrastruktur samt bedre sundheds- og uddannelsesmuligheder. I 2014 måtte landet dog se endnu en udfordring i øjnene, da den største ebolaepidemi i nyere tid hærgede i Vestafrika. Efter ebolaepidemien har behovet for forebyggende indsatser sjældent været større. Den udvikling og de fremskridt Sierra Leone havde opnået i fredstiden blev sat tilbage til udgangspunktet lige efter borgerkrigen og derfor blev et i forvejen svækket sundhedssystem yderligere svækket og mistede livsvigtigt sundhedspersonale.

 

← Projektet

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)