Tidligere projekter

Vi har været til stede og arbejdet i Tonkolili distriktet i Sierra Leone siden 2008 gennem vores tætte samarbejde med det lokale hospital, Masanga Hospital Rehabilitation Project (MHRP).

Underernæringsklinik

I starten tog arbejdet form som et IMCC-projekt, hvor vi screenede for underernærede børn i de omkringliggende landsbyer samt etablerede en underernæringsafdeling på Masanga Hospitalet. Dette projekt lykkedes med succes, og i 2011 kunne vi overlevere afdelingen til lokal drift. Undervejs i vores arbejde på klinikken oplevede vi alt for ofte, at børnene var så syge og underernærede, når de kom, at de ikke længere stod til at redde. I Sierra Leone er der meget begrænset viden om sundhed og hygiejne. Heksedoktorer, traditionelle fødselshjælpere og ”secret societies” har fortsat stor forankring og magt i samfundet. Vores indsigt i distriktets sundhedssituation blev sidenhen baggrunden for at videreudvikle projektet, og fra 2011 startede vi projektet Masanga Outreach med fokus uden for hospitalets grænser.

Opkvalificering af sundhedspersonale på perifere sundhedsklinikker

En af årsagerne til den høje mødre– og børnedødelighed i distriktet samt til de store barrierer, der var mellem landsbybefolkningerne og sundhedssystemet var kvaliteten af sundhedsarbejdere. Derfor arbejde vi fra 2011 til 2014 på at opkvalificere Maternal and Child Health Assistants, der med en 2 årig uddannelse varetager sundheden på landets perifere sundhedsklinikker (PHUs) og udgør den første kontakt med sundhedssystemet. Efterhånden som samarbejdet med sundhedspersonalet blev tættere, og de ansatte mere fagligt kompetente, har vi udfaset og afsluttet projektet og arbejder nu kun på landsbyniveau med lokalbefolkningen.

Partnerskab med lokale sygeplejerskestuderende (MFNSC)

I 2012 opstartede vi et partnerskabsprojekt støttet af CISU (civilsamfund i udvikling), hvis formål var at etablere og styrke de lokale sygeplejerskestuderende på Masanga Faculty of Nursing. I samarbejde gennemførte vi workshops og lavede skuespil i landsbyen og de lokale studerende fik nyttig viden omkring demokratiske procedurer og organisering fra studerende fra Danmark. Partnerskabsprojektet afsluttede i 2014 og MFNSC viderefører og opstarter på egen hånd diverse projekter, indimellem i samarbejde med Masanga Outreach.

Maternal and Child Community Health Approach

Siden 2011 har vi arbejdet direkte med landsbybefolkningerne i Tonkolilli distriktet. Under ebolaepidemien, som netop har raseret landet, blev det tydeligt, hvor fatale konsekvenser uhensigtsmæssig sundhedsadfærd kan have. Det i forvejen udfordrede land blev sat voldsomt tilbage sundhedsmæssigt og behovet for forebyggende indsatser har sjældent været større. Det er helt centralt, at den primære sundhed når helt ud i alle grene af samfundet, selv de fjerneste junglelandsbyer, som Masanga er. Dette ledte til at Hospitalet primo 2016 besluttede, at man via Masanga Outreach ønsker at etablere en Outreach afdeling så indsatsen i landsbyerne kan styrkes. Outreach afdelingen skal stå for implementering af Maternal and Child Community Health Approach (MCCHA).

← Projektet

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)