Vision, mission & værdier

Vision

Masanga Outreach har en klar vision om at reducere mødre- og børnedødeligheden i Tonkolili-distriktet i Sierra Leone.

Mission

  • At styrke civilsamfundet i de rurale landsbyer
  • At øge tilliden til og brugen af det biomedicinske sundhedssystem
  • At øge viden om mødre- og børnesundhed blandt landsbybefolkningen i Tonkolilli distriktet

Værdigrundlag

Masanga Outreach er en del af Masanga DK, som er en non-profit organisation. Alle arbejder frivilligt og indtægter, såvel som donationer går ubeskåret til projektet. Vi lægger vægt på ansvarlighed, bæredygtighed og tværfaglighed, både herhjemme og i Sierra Leone. Lokal forankring, initiativ og medansvar er kerneværdier, som er med til at sikre, at projektet kan fortsætte, også når vi ikke længere er til stede i landet. For at et projekt kan blive bæredygtigt, mener vi, at det er helt essentielt, at de mennesker, vi samarbejder med, er en lige så integreret del af projektet, som vi er fra dansk side.

← Projektet

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)