Vi modtager med glæde alle bidrag – store som små.

Har du lyst til at støtte projektet?

Doner til reg: 8401 konto: 1260258

Dine penge går bl.a. til:

  • Uddannelse i basal hygiejne og sundhed, faresignaler under graviditet, fødsel samt for de nyfødte
  • Styrkelse af lokalsamfund i Sierra Leone  
  • Lokale sundhedsfremmende initiativer som
    • hygiejnetiltag
    • opbygning af køkkenhaver
    • børnepasse-/transport ordninger, så de gravide kvinder kan komme til sundhedsklinikken
  • Mulighed for fødsel på nærmeste sygehus for kvinder i Sierra Leones små landsbyer

En hjørnesten i alt arbejde, vi laver, er bæredygtige indsatser, lokal forankring og ejerskab!

 

← Masanga Outreach

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)