Fradrags-regler

Fradragsregler

Donationer er fradragsberettiget op til 15.000 kr. pr. år. jfr. ligningslovens § 8A

Vi indberetter indbetalte donationer til SKAT på virksomhedens CVR-nr. Indberetning er en betingelse for fradrag.

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder

Når der i forbindelse med et sponsorat indgår et element af reklameydelse, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift.
Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr. statsskattelovens § 6.

 

← Masanga Outreach

Kontakt os
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)