I februar måned fløj tre frivillige fra Masanga Outreach til Sierra Leone for at udvikle projektet i samarbejde med de lokale medarbejdere, Zainab og Aminata. Fokusset for udsendelsen var at få implementeret nogle strategier for, hvordan projektet kan forlade landsbyerne, det fungerer i, samtidig med, at projektets tiltag lever videre.

Hjemmefra havde de forskellige projektgrupper udformet strategier for bæredygtige projektdesign for hhv. vand, sanitære forhold og hygiejne, børnesundhed, familieplanlægning og for selvstændig videreførelse af projekterne med ledelse af de valgte sundhedskomitéer i landsbyerne. 

Udsendelsen startede med intenst samarbejde med Zainab og Aminata, som gav deres bud på, hvordan projektet kunne blive mere bæredygtigt. Da projektet har været i nogle af landsbyerne i flere år, og andre landsbyer lige er kommet med, har vi udviklet lidt forskellige strategier ift. hvordan projektet skal køre det næste år. Gennem flere møder og flere revidering af de forskellige projektdesign fik vi udformet og nedskrevet nogle faste strategier, som medarbejderne skal følge i deres arbejde. Fordelen ved dette er, at hvis vi mister en medarbejder eller får en ny ansat, er der drejebøger for, hvad medarbejderne skal gøre.

De frivillige deltog også i møder med hospitalets medarbejdere, og medarbejdere fra andre projekter for at finde ud af, hvordan vi kan skabe samarbejde på tværs af projekterne. Vores projekt i Masanga Outreach er et af flere outreaches, som tager ud i landsbyer, som ligger i junglen langt væk fra hospitalet med forskellige formål. En anden outreach har fokus på bloddonationer og en tredje scanner gravide kvinder. Målet er få ansat en overordnet - head of outreach til at styre alle de forskellige outreaches, så der kommer mere lokal styring på projekterne. Lige nu står vores projekt nemlig lidt alene, hvor de frivillige hjemmefra samarbejder med de to ansatte på vores projekt. Fremover håber vi på at de forskellige projekter, der laver outreaches kan sparre med hinanden og vidensdele.

Fordelen ved at ansætte en leder lokalt på hospitalet er, at projektet kan bestå efter vores bevilling på 500.000 kroner fra CISU er brugt efter 3 år (februar 2024).

Kontakt os

Kontakt os

Ved at sende os beskeden giver du tilladelse til at vi opbevarer dine data. Dine data vil udelukkende blive brugt til direkte kommunikation og på intet tidspunkt videregivet til tredjepart.