Vi drømmer om, at alle kvinder føder i sikre rammer og at alle børn får lov at opleve deres 5 års fødselsdag

Projektets filosofi er en bottom-up og buy-in tilgang og vores konceptet er baseret på en deltagende inkludering af de fem landsbyer hvori vi arbejder. Meningen er, at denne participatoriske tilgang skal sikre samfundets integritet og sikre en følelse af ejerskab over projektet for de mennesker, som projektet sigter mod. Konceptet er forankret i tanken om, at ejerskab fra og inkludering af lokalsamfundene er afgørende for bæredygtig forandring i landsbyerne.

Med støtte fra Masanga Outreach har hver landsby udviklet deres egen sundhedsplan for mødre og børn (Maternal and Child Community Health Plan, MCCHP). Ideen med sundhedsplanen er, at den er lavet af landsbyen, for landsbyen og skal implementeres af landsbyen. Der er blevet oprettet en individuel MCCHP for hver landsby, men sammenligneligheden af ​​sundhedsplanerne har gjort det muligt at oprette en samlet sundhedsplan, hvori vores projekt udvikling tager udgangspunkt.

Masanga Outreach har i samarbejde med de fem landsbyer oprettet en Community Health Committee (CHC) for hvert samfund. En CHC har det centrale ansvar for implementering og vedligeholdelse af sundhedsplanen, MCCHP. Målet med projektet er at udfordre det ellers eksisterende paradigme i relation til udviklingsbistand, da det ofte er top-down og donordrevet. Masanga Outreach sigter mod at støtte og guide landsbyerne i deres mål, som de har sat sig. Se mere om vores projekter: WASH, Family Planning og Child Health.   

Kontakt os

Kontakt os

Ved at sende os beskeden giver du tilladelse til at vi opbevarer dine data. Dine data vil udelukkende blive brugt til direkte kommunikation og på intet tidspunkt videregivet til tredjepart.