Frivillig i Sierra Leone

Vores projekt i Sierra Leone er fyldt med muligheder og potentiale

Vi udsender gennem Masanga Outreach vil du blive udsendt i en periode af 3-6 måneders varighed, afhængig af, hvor i projektfasen vi befinder os.

Oftest består vores frivillige udsendelser i at støtte op om det faste personale i implementeringen eller monitorering af vores projekter. Som projektkoordinator for Masanga Outreach vil du blandt andet sørge for koordinering og afholdelse af møderne i landsbyen, og arbejdsopgaverne omfatter alt fra helt lavpraktiske ting som arrangering af transport og tolke, til varetagelse af rollen som oplægsholder, motivator og ordstyrer. Derudover består en stor del af arbejdet som projektkoordinator i hele tiden at evaluere, nytænke og videreudvikle både projektstrategi og materiale.

For at kunne koordinere den sundhedsfaglige del af projektet er det nødvendigt at have en række sundhedsfaglige kompetencer, hovedsageligt i form af viden om og formidling af sundhedsfaglige emner og problemstillinger. Udfordringerne lokal er dog mange og ikke kun af sundhedsfaglig karakter. Som projektkoordinator sidder man ofte selv med en masse gode ideer og initiativer til hvordan leveforholdene i landsbyen kan forbedres. Det kan derfor være svært at holde hænderne på ryggen og ikke påtage sig lederrollen, men i stedet fungere som vejleder og facilitator. Samtidig kræver det tålmodighed, tolerance og evnen til at tænke alternativt, samt at samarbejde med mennesker med andre normer og traditioner.
En udsendelse med Masanga Outreach vil derfor udvikle dig både som sundhedsfremmer, underviser, organisator, samarbejder, kommunikator og ikke mindst som menneske.

Kontakt os

Kontakt os

Ved at sende os beskeden giver du tilladelse til at vi opbevarer dine data. Dine data vil udelukkende blive brugt til direkte kommunikation og på intet tidspunkt videregivet til tredjepart.