Family Planning

"Familieplanlægning er vigtig for at sikre kvinders velvære og autonomi, samtidig med at det understøtter sundheden og udvikling af samfund" - WHO

På verdensplan er det estimeret af 214 millioner kvinder i den reproduktive alder der ønsker at undgå graviditeter, ikke bruger nogle Family Planning metoder, og op mod 80% af kvinderne i Sierra Leone rapporterede i 2019 at de ikke brugte nogle former for kontraception.

Som verdenssundhedsorganisationen rigtigt nok angiver, har Family Planning store positive konsekvenser, ikke blot for kvinderne og deres børn, men for hele familiens sundhed og deres samfund. 

Når kvinder har adgang til Family Planning, planlægger de i højere grad kun at få de børn de har råd til at forsørge, hvilket gør at deres børns sundhed bliver forbedret gennem bedre ernæring, bedre hospitalssøgende adfærd og øget skole adgang. Ydermere bliver kvindernes risiko for komplikationer ved de mange fødsler reduceret. Specielt teenagerne er udsat for fødselskomplikationer, hvilket belyser vigtigheden af forebyggelse nettop her - både for at pigerne hverken dør i barselsengen eller at deres skolegang termineres. 

I Masanga Outreach har vi på baggrund af vores landsbyers ønsker og sundhedsplaner startet et Family Planning projekt. Vores projekt består blandt andet af: 

  • Uddannelse af Family Planning Agents (FPAs) der står for at advokere brugen af kontraception og oplyse om fordele og ulemper ved de forskellige Family Plannings metoder. 
  • Adgang til kontraception i landsbyerne i form af et samarbejde med Marie Stopes og Masanga Hospital. 
  • Workshops og outreaches i landsbyerne der er udarbejdet i samarbejde med vores FPAs
  • Specielle indsatser rettet mod at forebygge teenage-graviditeter.
Kontakt os

Kontakt os

Ved at sende os beskeden giver du tilladelse til at vi opbevarer dine data. Dine data vil udelukkende blive brugt til direkte kommunikation og på intet tidspunkt videregivet til tredjepart.